Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam

Maine Gham Bhi Bohot Uthaye Hain

Maine Gham Bhi Bohot Uthaye Hain
Voice: Jalal Bhai
Description: Kalaam of January 16, 2021

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Majlis

Nahi Makhsoos Uski Tajalli Toor e Seena Pe

Nahi Makhsoos Uski Tajalli Toor e Sina Pe
Voice: Jalal Bhai
Description: Majlis of October 15, 2016
Place : Hazrat Shaikh’s Residence

Click here for download

Categories
Ahmed Bhai Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Majlis

Mahfil-e-Sama

Mahfil-e-Sama
Voice: Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 14th May 2016
Place : Hazrat Shaikh’s Residence

Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Majlis

Khaak Samjha Tha Jisay Lal Badakhsah Nikla

Khaak Samjha Tha Jisay Lal Badakhsah Nikla
Voice: Jalal Bhai
Description: Majlis of 23th April 2016
Place : Hazrat Shaikh’s Residence


Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam

Nara-e-Mastana Mara Chahye

Nara-e-Mastana Mara Chahye
Voice: Jalal Bhai
Description: Majlis of 12th Dec 2015

Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Majlis

Dhuwan Uttha Nasheman Say Yeh Keh Saiyad Zalim Say

Dhuwan Uttha Nasheman Say Yeh Keh Saiyad Zalim Say

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 29th Aug 2015, After Maghrib

Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Naat

Ye subhe madinah ye sham-e-madinah barha lutf deta hy ye name-e-madinah

Majlis of 30th Nov 2014
Ye subhe madinah ye sham-e-madinah barha lutf deta hy ye name-e-madinah

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 30th Nov 2014, After Isha

Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam

Mera koi nai aah teray siwa

Majlis of 30th Nov 2014
Mera koi nai aah teray siwa

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 30th Nov 2014, After Isha

Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Majlis

Zindabad aye Watan

Kalaam Majlis in Khanqah 14th August 2014

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 14th August 2014, After Zohar

Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Majlis

Ye masti dard-e-dil ki ashraf-e-mena-e-alam hy

Kalam in Khanqah 26th July 2104

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 26th July 2014, After Isha

Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Majlis

Sar ko pegham meray saba

Kalaam Majlis in Khanqah 28th June 2104

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 28th June 2014, After Zohar

Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Majlis

Rang laye gee kb meri ahain

Kalaam Majlis in Khanqah 21th June 2104

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 21th June 2014, After Maghrib

Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Majlis

Nai Makhsoos hy us ki tajalli toor e seena sy

Kalaam Majlis in Khanqah 21th June 2104

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 21th June 2014, After Maghrib

Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Majlis Naat

Ye subah-e-madina ye sham-e-madina

Kalaam Majlis in Khanqah 14th June 2104

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 14th June 2014, After Maghrib

Click here for download

Categories
Audio Jalal Uddin Bhai (Kalaam) Kalaam Majlis

Mubarak mujay meri veeraania

Kalaam Majlis in Khanqah 7th June 2104

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 7th June 2014, After Zohar

Click here for download