Categories
Audio Bayan Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B)

Eemanyat

Eemanyat

Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 30th Jan 2016, After Isha
Place : Hazrat Shaikh’s Residence

Click here for download

Categories
Audio Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B) Munajaat

Ilahi Apni Rehmat Say Badal Day Meri Qismat Bhi

Ilahi Apni Rehmat Say Badal Day Meri Qismat Bhi Munajaat

Author/Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 09th Jan 2016, After Isha

Click here for download

Categories
Audio Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B) Naat

Nabi Agar Muhammad SAWW Hamaray Na Hotay

Nabi Agar Muhammad SAWW Hamaray Na Hotay Naat Sahreef

Author/Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 09th Jan 2016, After Isha

Click here for download

Categories
Audio Bayan Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B)

Emaan Par Khatmay Ke Sat(7) Nuskhay

Emaan Par Khatmay Ke Sat(7) Nuskhay

Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 09th Jan 2016, After Isha

Click here for download

Categories
Audio Bayan Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B) Zikr

Hum Sab Faqeer Or ALLAH Ke Mohtaj Hy

Hum Sab Faqeer Or ALLAH Ke Mohtaj Hy
Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 12th Dec 2015

Click here for download

Categories
Audio Bayan Dua Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B) Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis

Majalis Abrar Ka Mazakirah

Majalis Abrar Ka Mazakirah
Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Description: Majlis of 21th Nov 2015


Click here for download

Categories
Audio Bayan Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B) Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis

Sohbat Ahl Ullah Is Zamanay May Farz Ain Hy

Sohbat Ahl Ullah Is Zamanay May Farz Ain Hy
Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Description: Majlis of 24th Oct 2015

Click here for download

Categories
Audio Bayan Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B) Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis

Hamari Ankhon Ke Samnay Har Umar Ke Log Is Dunya Say Jarahay Hy Pr Bhi Hamain Koi Fikar Hi Nai Hy

Hamari Ankhon Ke Samnay Har Umar Ke Log Is Dunya Say Jarahay Hy Pr Bhi Hamain Koi Fikar Hi Nai Hy
Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Description: Majlis of 2nd May 2015


Click here for download

Categories
Audio Bayan Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B)

Nabi SAWW Ke 4 Makhsoos Kaam

Majlis of 23th March 2015
Nabi SAWW Ke 4 Makhsoos Kaam
Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 23th March 2015


Click here for download

Categories
Audio Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B) Majlis Naat

Hamara nabi (saww) khatamal mursaleen hy

Naat Sahreef in Khanqah 28th September 2104

Author/Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 28th September 2014, After Isha

Click here for download

Categories
Arif Billah Hazrat Moulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar (R.A) Audio Bayan Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B) Majlis

Malfozat hazrat wala R.A voice Hazrat Qasmi saheb D.B (Irshaadat dard-e-dil Part 2)

Majlis in Khanqah 28th September 2104
Malfozat hazrat wala R.A voice Hazrat Qasmi saheb D.B (Irshaadat dard-e-dil Part 2)
Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (R.A)
Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab(Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 28th September 2014, After Maghrib

Click here for download

Categories
Arif Billah Hazrat Moulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar (R.A) Audio Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B) Majlis Malfozaat

Malfozat hazrat wala R.A voice Hazrat Qasmi saheb D.B (Irshaadat dard-e-dil Part 1)

Majlis in Khanqah 6th September 2104
Malfozat hazrat wala R.A voice Hazrat Qasmi saheb D.B (Irshaadat dard-e-dil Part 1)
Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (R.A)
Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab(Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 6th September 2014, After Isha

Click here for download

Categories
Audio Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B) Kalaam Majlis Munajaat

Ilahi apni rehmat say badal day meri qismat bhi..Munajaat e qasmi

Kalaam Majlis in Khanqah 6th September 2104

Author/Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 6th September 2014, After Isha

Click here for download