Ilahi Apni Rehmat Say Badal Day Meri Qismat Bhi

Ilahi Apni Rehmat Say Badal Day Meri Qismat Bhi Munajaat

Author/Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 09th Jan 2016, After Isha

Click here for download

Hamari Ankhon Ke Samnay Har Umar Ke Log Is Dunya Say Jarahay Hy Pr Bhi Hamain Koi Fikar Hi Nai Hy

Hamari Ankhon Ke Samnay Har Umar Ke Log Is Dunya Say Jarahay Hy Pr Bhi Hamain Koi Fikar Hi Nai Hy
Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Description: Majlis of 2nd May 2015


Click here for download

Hamara nabi (saww) khatamal mursaleen hy

Naat Sahreef in Khanqah 28th September 2104

Author/Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 28th September 2014, After Isha

Click here for download

Malfozat hazrat wala R.A voice Hazrat Qasmi saheb D.B (Irshaadat dard-e-dil Part 2)

Majlis in Khanqah 28th September 2104
Malfozat hazrat wala R.A voice Hazrat Qasmi saheb D.B (Irshaadat dard-e-dil Part 2)
Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (R.A)
Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab(Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 28th September 2014, After Maghrib

Click here for download

Malfozat hazrat wala R.A voice Hazrat Qasmi saheb D.B (Irshaadat dard-e-dil Part 1)

Majlis in Khanqah 6th September 2104
Malfozat hazrat wala R.A voice Hazrat Qasmi saheb D.B (Irshaadat dard-e-dil Part 1)
Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (R.A)
Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab(Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 6th September 2014, After Isha

Click here for download

Ilahi apni rehmat say badal day meri qismat bhi..Munajaat e qasmi

Kalaam Majlis in Khanqah 6th September 2104

Author/Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 6th September 2014, After Isha

Click here for download