Categories
Hafiz Muhammad Osama Kalaam Video

Wardat-e-Dil

Kalaam Title: WARDAT-E-DIL
Kalaam Date: 07-April-2022 (05-Ramzan-1443 hijri)
Voice: Hafiz Muhammad Osama
Ashaar By: Hazrat-e-Aqdas Shaikh-e-Tariqat Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)

Categories
Hafiz Muhammad Osama Kalaam Video

Mere Aansu Hain Ye Shabnam Nahi Hai

Kalaam Title: Mere Aansu Hain Ye Shabnam Nahi Hai
Voice: Hafiz Muhammad Osama
Ashaar by: Sheikh-ul-Arab-wal-Ajam Arif Billah Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Sahab (R.A)

Categories
Hafiz Muhammad Osama Kalaam Video

Ishq Ko Hajat-e-Bayan Nahi

Kalaam Title: Ishq Ko Hajat-e-Bayan Nahi
Voice: Hafiz Muhammad Osama