Ye subhe madinah ye sham-e-madinah barha lutf deta hy ye name-e-madinah

Majlis of 30th Nov 2014
Ye subhe madinah ye sham-e-madinah barha lutf deta hy ye name-e-madinah

Author: Shaikh ul Arab wal Ajam Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Saheb (RA)
Voice: Jalal-ud-din Saheb
Description: Majlis of 30th Nov 2014, After Isha

Click here for download

Hamara nabi (saww) khatamal mursaleen hy

Naat Sahreef in Khanqah 28th September 2104

Author/Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 28th September 2014, After Isha

Click here for download