Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Ramzan ul Mubarak – Rohani Sanitizer (Malfozaat 188)

Title: Ramzan ul Mubarak – Rohani Sanitizer
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)
Description: Malfozaat-188

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Aurat March
(Malfozaat-187)

Title: Aurat March
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)
Description: Malfozaat-187

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Ahkamat e Elahiya Hum Baja Lasaktay Hain
(Malfozaat-186)

Title: Ahkamat e Elahiya Hum Baja Lasaktay Hain
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)
Description: Malfozaat-186 (Bayan: 25-Dec-2021)
Complete Bayan Link: http://khanqaah.com/bayan-25-dec-2021/

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Ahlullah Ka Faiz
(Malfozaat-185)

Title: Ahlullah Ka Faiz
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)
Description: Malfozaat-185 (Bayan: 25-Dec-2021)
Complete Bayan Link: http://khanqaah.com/bayan-25-dec-2021/

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Sachi Ghulami
(Malfozaat-184)

Title: Sachi Ghulami
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)
Description: Malfozaat-184 (Bayan: 30-Oct-2021)
Complete Bayan Link: http://khanqaah.com/bayan-30-oct-2021/

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Bashri Kamzoriyan Or Tauba
(Malfozaat-183)

Title: Bashri Kamzoriyan Or Tauba
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)
Description: Malfozaat-183 (Bayan: 30-Oct-2021)
Complete Bayan Link: http://khanqaah.com/bayan-30-oct-2021/

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Nafs Taraqqi Ka Bais Hai
(Malfozaat-182)

Title: Nafs Taraqqi Ka Bais Hai
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)
Description: Malfozaat-182 (Bayan: 25-Dec-2021)
Complete Bayan Link: http://khanqaah.com/bayan-25-dec-2021/

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Syyed ut Taifa Haji Imdad Ullah Mahajir Makki RA Ki Allah Kay Raste Mai Koshish Or Mujahiday Ka Zikar
(Malfozaat-181)

Title: Syyed ut Taifa Haji Imdad Ullah Mahajir Makki RA Ki Allah Kay Raste Mai Koshish Or Mujahiday Ka Zikar
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)
Description: Malfozaat-181 (Bayan: 25-Dec-2021)
Complete Bayan Link: http://khanqaah.com/bayan-25-dec-2021/

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Sohbat-e-Rasool –
Shan-e-Sahaba
(Malfozaat-180)

Title: Sohbat-e-Rasool – Shan-e-Sahaba (Malfozaat-180)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)
Description: Majlis of August 07, 2021
Complete Bayan Link: http://khanqaah.com/bayan-07-aug-2021/

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Sahaba Se Sikhein
(Malfozaat-179)

Title: Sahaba Se Sikhein (Malfozaat-179)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)
Description: Majlis of August 07, 2021
Complete Bayan Link: http://khanqaah.com/bayan-07-aug-2021/

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Hidayat Kay Lawazmaat (Malfozaat-178)

Title: Hidayat Kay Lawazmaat (Malfozaat-178)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)
Description: Majlis of September 25, 2021

Categories
Ahmed Bhai Kalaam Video

Mairaj-e-Ishq

Kalaam Title: Mairaj-e-Ishq
Voice: Ahmed Jalal
Ashaar by: Sheikh-ul-Arab-wal-Ajam Arif Billah Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Sahab (R.A)

Categories
Hafiz Muhammad Osama Kalaam Video

Mere Aansu Hain Ye Shabnam Nahi Hai

Kalaam Title: Mere Aansu Hain Ye Shabnam Nahi Hai
Voice: Hafiz Muhammad Osama
Ashaar by: Sheikh-ul-Arab-wal-Ajam Arif Billah Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Sahab (R.A)

Categories
Hafiz Muhammad Osama Kalaam Video

Ishq Ko Hajat-e-Bayan Nahi

Kalaam Title: Ishq Ko Hajat-e-Bayan Nahi
Voice: Hafiz Muhammad Osama

Categories
Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Malfozaat Video

Hamari Shadiyan or Patakhay-o-Firing (Malfozaat-176)

Hamari Shadiyan or Patakhay-o-Firing (Malfozaat-176)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Sahab (D.B)