Ilahi Apni Rehmat Say Badal Day Meri Qismat Bhi

Ilahi Apni Rehmat Say Badal Day Meri Qismat Bhi Munajaat

Author/Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 09th Jan 2016, After Isha

Click here for download

Ilahi apni rehmat say badal day meri qismat bhi..Munajaat e qasmi

Kalaam Majlis in Khanqah 6th September 2104

Author/Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 6th September 2014, After Isha

Click here for download