Categories
Audio Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Kalaam Munajaat

Sajday ma sar ho

Sajday ma sar ho
Voice: Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of August 06,2016
Place : Hazrat Shaikh’s Residence

Click here for download

Categories
Arsalan Bhai Audio Munajaat

Azbat zar tazeem-e-zikr-e-nafi wa asbaat – Munajat

Azbat zar tazeem-e-zikr-e-nafi wa asbaat – Munajat
Voice: Arsalan Bhai
Description: Majlis of 2nd April 2016, After Isha
Place : Hazrat Shaikh’s Residence


Click here for download

Categories
Audio Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B) Munajaat

Ilahi Apni Rehmat Say Badal Day Meri Qismat Bhi

Ilahi Apni Rehmat Say Badal Day Meri Qismat Bhi Munajaat

Author/Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 09th Jan 2016, After Isha

Click here for download

Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis Malfozaat Munajaat

Khushgawar azdawaji zindagi kaise guzare

Majlis of 11th Jan 2015
Khushgawar azdawaji zindagi kaise guzare

Voice: Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Saheb(DB)
Description: Majlis of 11th Jan 2015

Click here for download

Categories
Audio Hazrat Molana Talha Qaisar Qasmi Sahib (D.B) Kalaam Majlis Munajaat

Ilahi apni rehmat say badal day meri qismat bhi..Munajaat e qasmi

Kalaam Majlis in Khanqah 6th September 2104

Author/Voice: Molana Talha Qaisar Qasmi sahab (Fazil Darululoom Deoband) Khalifa-e-majaz-e-bait Hazrat-e-aqdas Shaikh Khalid Ahmed Saheb(D.B)
Description: Majlis of 6th September 2014, After Isha

Click here for download