Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis Urdu Bayan

Rehnumai ki Qadr-o-qeemat or Latafat Rah Mashai Ka Bayan

Rehnumai ki Qadr-o-qeemat or Latafat Rah Mashai Ka Bayan
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Saheb (D.B)
Description: Majlis of July 11, 2020