Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis

Bayan (14-Aug-2021)

Bayan (14-Aug-2021)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Saheb (D.B)
Description: Majlis of August 14, 2021
Location: Khanqah Abraria Akhtaria (Karachi)

Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis

Bayan (07-Aug-2021)

Bayan (07-Aug-2021)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Saheb (D.B)
Description: Majlis of August 07, 2021
Location: Khanqah Abraria Akhtaria (Karachi)

Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis

Bayan (24-Jul-2021)

Bayan (24-Jul-2021)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Saheb (D.B)
Description: Majlis of July 24, 2021
Location: Khanqah Abraria Akhtaria (Karachi)

Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis

Bayan (17-Jul-2021)

Bayan (17-Jul-2021)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Saheb (D.B)
Description: Majlis of July 17, 2021
Location: Khanqah Abraria Akhtaria (Karachi)

Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis

Bayan (10-Jul-2021)

Bayan (10-Jul-2021)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Saheb (D.B)
Description: Majlis of July 10, 2021
Location: Khanqah Abraria Akhtaria (Karachi)

Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis

Bayan (03-Jul-2021)

Bayan (03-Jul-2021)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Saheb (D.B)
Description: Majlis of July 03, 2021
Location: Khanqah Abraria Akhtaria (Karachi)

Categories
Ahmed Bhai Kalaam Video

Mairaj-e-Ishq

Kalaam Title: Mairaj-e-Ishq
Voice: Ahmed Jalal
Ashaar by: Sheikh-ul-Arab-wal-Ajam Arif Billah Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Sahab (R.A)

Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis

Bayan (26-Jun-2021)

Bayan (26-Jun-2021)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Saheb (D.B)
Description: Majlis of June 26, 2021
Location: Khanqah Abraria Akhtaria (Karachi)

Categories
Hafiz Muhammad Osama Kalaam Video

Mere Aansu Hain Ye Shabnam Nahi Hai

Kalaam Title: Mere Aansu Hain Ye Shabnam Nahi Hai
Voice: Hafiz Muhammad Osama
Ashaar by: Sheikh-ul-Arab-wal-Ajam Arif Billah Hazrat Maulana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Sahab (R.A)

Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis

Bayan (19-Jun-2021)

Bayan (19-Jun-2021)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Saheb (D.B)
Description: Majlis of June 19, 2021
Location: Khanqah Abraria Akhtaria (Karachi)

Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis

Bayan (12-Jun-2021)

Bayan (12-Jun-2021)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Saheb (D.B)
Description: Majlis of June 12, 2021
Location: Khanqah Abraria Akhtaria (Karachi)

Categories
Hafiz Muhammad Osama Kalaam Video

Ishq Ko Hajat-e-Bayan Nahi

Kalaam Title: Ishq Ko Hajat-e-Bayan Nahi
Voice: Hafiz Muhammad Osama

Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis

Bayan (05-Jun-2021)

Bayan (05-Jun-2021)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Saheb (D.B)
Description: Majlis of June 05, 2021
Location: Khanqah Abraria Akhtaria (Karachi)

Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis

Bayan (30-May-2021)

Bayan (30-May-2021)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Saheb (D.B)
Description: Majlis of May 30, 2021
Location: Khanqah Abraria Akhtaria (Karachi)

Categories
Audio Bayan Hazrat Shaikh Khalid Ahmed Sahib (D.B) Majlis

Bayan (22-May-2021)

Bayan (22-May-2021)
Voice: Hazrat-e-Aqdas Shaikh Engineer Khalid Ahmed Saheb (D.B)
Description: Majlis of May 22, 2021
Location: Khanqah Abraria Akhtaria (Karachi)